รายละเอียด
โปรโมชั่น ตลอดชีพ 6 กลุ่ม
- โพสต์ลงขายสินค้าโดยไม่ต้องรออนุมัติ
- โพสต์/ไลฟ์ ได้ไม่จำกัดครั้ง
- โพสต์ขายได้เฉพาะแม่ค้าที่มีรหัสเท่านั้น
- เปลี่ยนเฟสครั้งละ 100 บาท
แพคเกจแนะนำ