รายละเอียด
สมัครสมาชิกรายสัปดาห์ กลุ่ม ห้องจริง6ล้าน
- โพสต์ลงขายสินค้าโดยไม่ต้องรออนุมัติ
- โพสต์/ไลฟ์ ได้ไม่จำกัดครั้ง
- โพสต์ขายได้เฉพาะแม่ค้าที่มีรหัสเท่านั้น
- อายุการใช้งาน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร

ห้องจริง 6 ล้าน รายสัปดาห์

ราคา 100.00 บาท

จำนวนวัน 7 วัน

กลุ่ม Facebook
รายชื่อกลุ่มในแพคเกจ จำนวนสมาชิก
ห้องจริง 6ล้าน แบ่งปัน เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สวย by กฤศวิกร1 355,927 คน
แพคเกจแนะนำ