รายละเอียด
กลุ่มอาหารทะเลสด กลุ่มซื้อและขายออนไลน์ ที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศ

- โพสต์ลงขายสินค้าโดยไม่ต้องรออนุมัติ
- โพสต์/ไลฟ์ ได้ๆไม่จำกัดครั้ง
- โพสต์ขายได้เฉพาะแม่ค้าที่มีรหัสเท่านั้น

อาหารทะเลสด

ราคา 150.00 บาท

จำนวนวัน 30 วัน

กลุ่ม Facebook
รายชื่อกลุ่มในแพคเกจ จำนวนสมาชิก
อาหารทะเลสด 103,236 คน
แพคเกจแนะนำ