รายละเอียด
สมัครสมาชิกรายเดือน กลุ่มสยามพลาซ่า
- โพสต์ลงขายสินค้าโดยไม่ต้องรออนุมัติ
- โพสต์/ไลฟ์ ได้ไม่จำกัดครั้ง
- โพสต์ขายได้เฉพาะแม่ค้าที่มีรหัสเท่านั้น

สยามพลาซ่า

ราคา 500.00 บาท

จำนวนวัน 30 วัน

กลุ่ม Facebook
รายชื่อกลุ่มในแพคเกจ จำนวนสมาชิก
สยามพลาซ่า 954,955 คน
แพคเกจแนะนำ
สยามพลาซ่า รายปี

ราคา 1,000.00 บาท

รายละเอียด