รายละเอียดการสั่งซื้อ

ระบุหมายเลขสั่งซื้อ ไม่ต้องใส่ #
Main image
{{ detail.name }}

ราคา {{ numeral(detail.price).format('0,0.00') }} บาท

จำนวน {{ detail.quantity }} แพคเกจ

รวมทั้งหมด {{ numeral(order.grand_total).format('0,0.00') }}

แจ้งชำระเงิน

738-261060-4

นภัสนันท์ กมลกาญจนรัตน์

scb